มูลค่าของพริตตี้คนหนึ่ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 492/2562: วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวเกี่ยวกับพริตตี้ท่านหนึ่งคือ คุณ “ลัลลาเบล” เสียชีวิตก่อนวันอันสมควร และจากการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องน่าเศร้า  แต่การเป็นพริตตี้ ต้องมีความสวย  ความสวยสามารถตีค่าได้เช่นกัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน ขอให้ความเห็นต่อมูลค่าของพริตตี้คนหนึ่ง ไม่ใช่หมายถึงชีวิตของคนๆ หนึ่ง ซึ่งทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่ามีหรือจน สูงศักดิ์หรือไม่ก็ตาม  แต่หมายถึงมูลค่าของความสวย ที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพได้

            คนที่ไม่สวยก็อาจมีรายได้เช่นกัน อาจมีรายได้มากกว่าคนสวยเสียอีก  แต่ในกรณีที่คนสองคนมีความสวยกับความไม่สวย  และมีทุกอย่างใกล้เคียงกัน การศึกษาก็อาจไม่มากพอๆ กัน คนไม่สวยอาจถูกจ้างไปล้างจาน แต่คนที่สวยกว่าอาจได้เสิร์ฟอาหาร เป็นต้น  ดังนั้นความสวยจึงเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง หรืออย่างที่ว่ากันว่า “นารีมีรูปเป็นทรัพย์”  แต่ใช่ว่าความสวยจะเป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จ  มีผลการศึกษาว่านายหนัาอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์นั้น ความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือความหล่อแต่อย่างใด (https://goo.gl/MNnQ2B)

            อย่างไรก็ตามคนที่มีความสวยย่อมสร้างรายได้ได้ เช่น มาเป็นพริตตี้ ในงานมอเตอร์โชว์ หรืองานขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ดกดื่น หรือเป็นสาวงาน N (Entertainment) https://bit.ly/2mnYkoL) อย่างไรก็ตามในที่นี้ต้องเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่นับรวมการขายบริการทางเพศ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  สิ่งที่ทำตามหลักสากลก็คือ ต้องถูกต้องตามกฎหมาย มีความเป็นไปได้ทางกายภาพ ตลาด และการเงินประกอบด้วย ถือเป็น Feasibility ของการค้าและการบริการ

            อย่างการเป็นพริตตี้รายหนึ่ง อาจมีรายได้เฉลี่ยประมาณ รายได้ต่อวันของการเป็นพริตตี้ 3,000 บาท หากเดือนหนึ่งมีงานทำประมาณ 20 ครั้ง ก็จะเป็นเงินประมาณ 60,000 บาท แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันและความพร้อม  และแต่ละเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ   ถ้าแต่ละคนมีค่าใช้จ่าย 70% ของรายได้ ก็จะเหลือเดือนละ 18,000 บาท หรือปีละ 216,000 บาท  สำหรับอัตราผลตอบแทนเป็นประมาณ 15% เพราะความเสี่ยงสูง และเป็นพริตตี้ได้ประมาณ 10 ปี (บางรายอาจมากกว่านี้)  หากประมาณการเป็นมูลค่าก็จะได้เงินประมาณ 1,084,054 บาทต่อคน

            หรือถ้าคิดเป็นสูตรก็จะเป็น

            =((1-(1/(1+15%)^10ปี))/15%)*รายได้สุทธิต่อปี

            = ((1-(1/(1+15%)^10))/15%)*216000

            อย่างไรก็ตามบางท่านอาจเลิกอาชีพนี้ก่อนกำหนด ได้ยกระดับเป็นคู่ครองเจ้าของบริษัท ผู้จัดการ ฯลฯ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในอีกทางหนึ่ง

            ความสวยจึงเป็นทรัพย์ด้วยประการ ฉะนี้

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,921 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved