ดูงานไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 498/2562: วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อม ณ บ.ดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิมาทำประโยชน์ต่อสังคม

            ดร.โสภณพาชมบรรยากาศการดูงานในวันแรก ณ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

ดูงานไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2326159284163311?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,310 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved