การขุดล้อมต้นไม้บ้านดงบัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 501/2562: วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้พาคณะไปดูงานไม้ขุดล้อม ณ บ.ดงบัง ต. ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิมาทำประโยชน์ต่อสังคม

            ในการนี้คุณณรงค์ แช่มช้อย และคุณคธาวุธ แหลมกล้า ปราชญ์ชาวบ้านที่บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อพอถอดมืองงจังหวัดปราจีนบุรี ได้สาธิตวิธีการขุดล้อม ดร.โสภณจึงนำมาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน

 

ไม้ล้อม ต ดงขี้เหล็ก: คธาวุธ แหลมกล้า
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/396815344338149?sfns=mo
ไม้ล้อม ต ดงขี้เหล็ก: ณรงค์ แช่มช้อย
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/487416615141746?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,654 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved