บทบาทของ “ที่ปรึกษา” ของ ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 505/2562: วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นักพัฒนาที่ดินบางรายไม่ยอมใช้บริการที่ปรึกษา เช่น การประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ เพราะคิดว่าตนเองรู้ดีกว่า คลุกคลีมานานกว่า ที่ปรึกษาเองก็ไม่เคยทำโครงการเยี่ยงตน  คิดแบบนี้ถูกต้องไหม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ความเห็นว่า กรณีนี้เป็นสิทธิของนักพัฒนาที่ดินหรือนักลงทุน  ยิ่งถ้ารอบรู้มากก็ยิ่งมั่นใจในตนเองมากขึ้น จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานั่นเอง  อย่างไรก็ตาม การใช้บริการที่ปรึกษาก็สมควรเพราะ

            1. การขึ้นโครงการใหม่ๆ อาจต้องอาศัยความเห็นของคนอื่นในทำนอง third opinion บ้าง แบบ “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” จะได้รอบคอบ เพราะถ้าพลาดไปแล้ว จะเสียใจ เข้าทำนอง “ฆ่าควาย เสียดายเกลือ”

            2. การทำโครงการประเภทใหม่ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ ก็ควรใช้บริการที่ปรึกษาเช่นกัน ช่วยกันมองต่างมุมแบบ “ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น”

            3. การใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อเป็นการรับรองความถูกต้อง เช่น การนำเสนอโครงการผ่านสถาบันการเงิน ก็ต้องใช้บริการที่ปรึกษา เป็นต้น บางครั้งอาจตรวจสอบไม่ถ้วนถี่ เข้าทำนอง “เส้นผมบังภูเขา”

            4. ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูง ถ้าจ้างนายหน้าขายบ้าน อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% โครงการหนึ่งราคา 500 ล้านบาท ก็เสียเป็นเงิน 15 ล้านบาท แต่ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ทางการตลาด คงใช้เงินไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้น  อาจจ้างหลายรายมาดำเนินการ ก็ยังไม่ถือเป็นการสิ้นเปลือง “ขนหน้าแข้งไม่ร่วง”  แต่จะสามารถตรวจทานแนวคิดในการพัฒนาของเรา ฯลฯ อย่าได้ชักช้า อย่าให้สายตามทำนอง “แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ” “เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย”
            แต่ที่ปรึกษา ก็จำเป็นต้องมีคุณภาพ จะให้คำตอบแบบ “กำปั้นทุบดิน” “ขายผ้าเอาหน้ารอด” คงไม่ได้ รายงานจะเป็นแบบ “น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง” หรือ “สุกเอาเผากิน” ก็คงไม่ได้  ผู้ว่าจ้างอาจไม่อาจบอกให้ชัดว่าต้องการอะไร  แต่เมื่อผลงานออกมา เขาก็จะรู้ได้ว่าเรามีคุณภาพหรือไม่เพียงใด  ที่ปรึกษาต้องมีคุณภาพและคุณธรรม เข้าทำนอง “ซื่อกินไม่หมด คดคิดไม่นาน”  อย่าให้เรากลายเป็น “หมองู ตายเพราะงู”

            ในฐานะที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณและคณะนักวิชาชีพจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่  ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังไม่เคยแนะนำโครงการใดแล้วไม่ประสบความสำเร็จ หรือทำให้โครงการใดเจ๊งเลย  สนใจใช้บริการได้ ทั้งประเมินค่าทรัพย์สิน สำรวจวิจัย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 917 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved