อีอีซีจะทำให้ไทยเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจ
  AREA แถลง ฉบับที่ 507/2562: วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในประเทศกัมพูชา แม้จะมีสกุลเงินของตัวเอง แต่ก็ใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปด้วย ต่อไปไทยอาจเป็นเยี่ยงนี้ใช้ทั้งเงินบาทและเงินหยวน จนกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนไป

            ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เดินทางไปดูงานอาคารชุดในกรุงพนมเปญเพื่อขายให้กับนักลงทุนชาวไทย และได้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาเตือนสติประเทศไทยในเรื่องการใช้สกุลเงิน

            ในกัมพูชาราคาสินค้าในห้างร้านมักติดป้าย 2 ป้ายคือป้ายราคาเป็นเงินเรียลของกัมพูชาและป้ายแสดงราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลังยกบ้านแตกสาแหรกขาดสหประชาชาติเข้ามาให้ความช่วยเหลือจึงมีการใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นได้ร้านรวงต่างๆจึงใช้เงินได้ทั้งเงินท้องถิ่นและเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องแลกเงินท้องถิ่นเลยก็ได้ ในแง่หนึ่งก็เป็นความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่ในอีกแง่หนึ่งก็ถือเป็นการสูญเสียเอกราชทางการเงิน

            ต่อไปประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้เพราะในภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอนุญาตให้ใช้เงินตราต่างประเทศซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้ และโดยที่จีนจะมาเป็นเจ้าหลักในการลงทุนอาจเป็นไปได้ที่ราคาสินค้าจะติดป้ายราคาทั้งเงินบาทและเงินหยวนหรือกันไปหมด เห็นทางราชการบอกว่าจะขยายสิทธิ์พิเศษแบบภาคตะวันออกไปให้ทั่วประเทศ ก็เท่ากับว่าเราคงเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของจีนได้ในไม่ช้า

มาชมคลิปที่ ดร.โสภณจัดทำขึ้น

 

อีอีซีไทยให้ต่างชาติใช้เงินตราเขาเองได้ ต่อไปไทยจะเป็นแบบเขมร น่าสงสารประเทศชาติ
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/387882832149983?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,776 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved