คำสดุดีวีรชน 6 ตุลาคม 2519 ของ ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 511/2562: วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวันสังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้แทนชมรมโดมรวมใจ ได้กล่าวสดุดีวีรชน และจัดทำคลิปไว้ดังนี้: 

ฟัง ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้รอดชีวิต 6 ตุลา เล่าเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 พร้อมเพลง 6 ตุลา
https://lnkd.in/fk9gYmk
คำปราศรัย ดร.โสภณ พรโชคชัย ในนามชมรมโดมรวมใจ รำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา
https://lnkd.in/fnH7Phx

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,027 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved