ดร.โสภณไปประเมินค่าทรัพย์สินที่อินโดนีเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 512/2562: วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สินให้บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ นครบันเทิน (Banten) ทางภาคตะวันตกของเกาะชวา อินโดนีเซีย

            เจ้าของกิจการใดต้องการจะให้ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือให้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ร่วมทุน ซื้อกิจการ ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วอาเซียนและทั่วโลก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ดร.โสภณ (โทร. 02 295 3905 ต่อ 109)
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 509 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved