พาชมหมู่บ้านจัดสรรชานกรุงจาการ์ตา
  AREA แถลง ฉบับที่ 515/2562: วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณพาชมบรรยากาศหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งชานกรุงจาการ์ตา เผื่อนักลงทุนไทยสนใจมาลงทุนซื้อหรือพัฒนาโครงการบ้าง

            ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สินให้บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ นครบันเทิน (Banten) ทางภาคตะวันตกของเกาะชวา อินโดนีเซีย ในช่วงนี้จึงได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ลองชมดู
 

พาชมหมู่บ้านจัดสรรชานกรุงจาการ์ตา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2348918835220689?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 690 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved