ชีวิตบ้านๆ ชานกรุงจาการ์ตา
  AREA แถลง ฉบับที่ 516/2562: วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ชาวบ้านแบบรากหญ้าปกติชานกรุงจาการ์ตาเขาอยู่กันอย่างไร โดยเฉพาะคนทำงานระดับปกติ มาดูว่าต่างจากไทยไหม ทำไม 7-Eleven จึงเจ๊งที่อินโดนีเซีย

            ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สินให้บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ นครบันเทิน (Banten) ทางภาคตะวันตกของเกาะชวา อินโดนีเซีย  ดร.โสภณจึงขอถ่ายทอดชีวิตบ้านๆ ชานกรุงจาการ์ตา มาให้ชม
 

ชีวิตบ้านๆ ชานกรุงจาการ์ตา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2348851268560779?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 889 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved