ขอเชิญร่วมงาน FIABCI Global Business Summit
  AREA แถลง ฉบับที่ 526/2562: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2562 จะมีงาน FIABCI Global Business Summit ณ นครเกนท์ ประเทศเบลเยียม ดร.โสภณ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน FIABCI Global Business Summit ณ นครเกนท์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งจะเป็นการประชุมของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ FIABCI ท่านจะได้พบกับผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน นักลงทุน ผู้บริหารทรัพย์สิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและอื่นๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            รายละเอียดดูได้ที่ https://fiabci.org/de/dbm
 


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 549 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved