ประชาธิปไตยจำเป็นต่อชีวิตอย่างไร
  AREA แถลง ฉบับที่ 537/2562: วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบัน แต่ประชาธิปไตยที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวนั้น ในความเป็นจริงจำเป็นต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาและทำให้คนเราอยู่ดีกินดี เป็นอย่างไรมาดูกัน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 220 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved