AREA จัดอบรมเพื่อนร่วมงานประจำปีครั้งที่ 2
  AREA แถลง ฉบับที่ 541/2562: วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            การพัฒนาเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) เป็นสิ่งสำคัญ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) หรือ AREA จึงพัฒนาไม่หยุดยั้ง

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมนี้ขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ในครั้งนี้จัดการอบรมเรื่อง

            1. การพัฒนาตนเองอย่างก้าวไกล

            2. การให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

            3. นโยบายการบริหารในปี 2562 และการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน

            4. ​สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

            นอกจากนั้นเสร็จสิ้นการอบรม ยังจัดให้มีการ​ทดสอบความรู้จากการอบรมเพื่อเก็บคะแนนในการประเมินผลการทำงาน เพราะศูนย์ฯ จัดทำการขึ้นเงินเดือนเพื่อนร่วมงานปีละ 2 ครั้ง จึงต้องทำการทดสอบ ยิ่งกว่านั้นการอบรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อการสานความสัมพันธ์อันดีงานและพัฒนาทักษะความสามารถของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ในเวลากลางวัน ยังมีการเลี้ยงโต๊ะจีนเพื่อตอบแทนเพื่อนร่วมงานทุกท่าน    อนึ่งศูนย์ข้อมูลฯ มีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 120 คน และมีสำนักงานในจังหวัดภูมิภาคอีก 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี
 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 556 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved