ชมหมู่เกาะ Amwaj ในบาห์เรน
  AREA แถลง ฉบับที่ 546/2562: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            หมู่เกาะ Amwaj เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ในประเทศบาห์เรน เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาภายในประเทศทดแทนรายได้จากการส่งออกน้ำมัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนประเทศบาห์เรน จึงขอนำเสนอให้รู้จักหมู่เกาะ Amwaj เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ในประเทศบาห์เรน เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาภายในประเทศทดแทนรายได้จากการส่งออกน้ำมัน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 405 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved