ภูเขาโคลนแห่งโกบุสตาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 553/2562: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ภูเขาโคลนแห่งโกบุสตาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีโคลนผุดขึ้นมา แทนที่จะเป็นลาวา

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนประเทศอาเซอร์ไบจาน จึงขอนำเสนอให้รู้จักภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดําพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

            ภูเขาโคลนแห่งโกบัสตาน (Mud Domes Gobustan) มีให้เห็นอยู่ราว 700 แห่ง ความพิเศษอยู่ที่การมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นตลอดเวลา เกิดจากการผสมกันของดินโคลน ก๊าซ และน้ำร้อนใต้ดิน พลุ่งขึ้นมาบนพื้นดินเป็นรูปกรวยหรือโดมสวยงาม โดยภูเขาไฟโคลนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกพบได้ที่อาเซอร์ไบจาน (https://bit.ly/2MUbm8j)

 

ภูเขาโคลนแห่งโกบุสตาน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2391604567618782?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 668 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved