พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 554/2562: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตานเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของโลกที่ยูเนสโกรับรอง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนประเทศอาเซอร์ไบจาน จึงขอนำเสนอให้รู้จักพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตาน

            พิพิธภัณฑ์ภาพสลักหินโกบัสตาน (Rock Painting Gobustan) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2007 มีไฮไลต์อยู่ที่ภาพเขียนและภาพแกะสลักเก่าแก่อายุราว 5,000-20,000 ปี! โดยในอดีตราวศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล คาดว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า ที่มีความสามารถในการแกะสลักภาพบนก้อนหิน โดยภาพเขียนส่วนใหญ่เป็นภาพคน สัตว์ การเต้นรำ ภาพนักรบ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว (https://bit.ly/2MUbm8j)

 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตาน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2391606307618608?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 588 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved