ศาสนาแห่งไฟ ก่อนพุทธกาลในอาเซอร์ไบจาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 555/2562: วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตานเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของโลกที่ยูเนสโกรับรอง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนประเทศอาเซอร์ไบจาน จึงขอนำเสนอให้รู้จักพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกบุสตาน

            ภูเขาแห่งไฟ (Fire Mount) หรือยานาร์แด๊ก (Yanar Dag) หรือภูเขาแห่งไฟ (Fire Mount) ตั้งอยู่ในบริเวณ แหลมอับเชรอน (Absheron Peninsula) แหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลสาบแคสเปียน เป็นแหล่งบ่อแก๊สธรรมชาติ บางบ่อมีไฟลุกติดอยู่ตลอดเวลา จึงเชื่อว่าเป็นที่มาของการเกิดศาสนาไซโรแอสเตอร์ (Zoroastrianism) ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟก่อกำเนิดเมื่อ 2,600 ปีมาแล้ว

            วิหารแห่งไฟ (Ateshgah) เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 6-7 มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมื่อศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา วิหารหลายแห่งก็ถูกทำลาย พวกโซโรแอสเตรียนได้หลบหนีไปอยู่ที่อินเดีย แต่จากการติดต่อค้าขาย พวกบูชาไฟได้กลับมายังถิ่นเดิมในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แล้วมาฟื้นฟูวิหารขึ้นมาใหม่ วิหารแห่งไฟในปัจจุบันจึงมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอินเดียและอาร์เซอร์ไบจาน (https://bit.ly/2MUbm8j)

 

ศาสนาแห่งไฟ ก่อนพุทธกาลในอาเซอร์ไบจาน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2391779804267925?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 343 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved