Signagi เมืองท่องเที่ยวบนยอดเขา
  AREA แถลง ฉบับที่ 560/2562: วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นี่อาจเป็นกรณีศึกษาการพัฒนาบนเขาสูง Signagi เมืองท่องเที่ยวบนยอดเขา

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้ไปเยือนประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และได้ไปเยือน Signagi เมืองท่องเที่ยวบนยอดเขา

            ความงดงามของ Signagi หรือ Sighnaghi (სიღნაღი) เมืองบนเนินเขาสูงกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลในเขตจังหวัด Kakheti จังหวัดทางตะวันออกสุดของประเทศ Georgia หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศเนื่องด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและความร่ำรวยของประวัติศาสตร์บ้านเมือง โดยมีชื่อเสียงจากการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยมซึ่งเรียกว่า Mcvadi (https://bit.ly/2JCyXIA)

 

Signagi เมืองท่องเที่ยวบนยอดเขา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2395880687191170?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 501 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved