เศรษฐกิจไทยไร้แววฟื้น ประชาชนพึงสังวร
  AREA แถลง ฉบับที่ 565/2562: วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เตือนภัย เศรษฐกิจไทยไร้แววฟื้น ประชาชนพึงสังวร การลงทุนมีความเสี่ยงมาก ต้องวิเคราะห์ให้ถ้วนถี่ก่อนการลงทุนเสมอ

 

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าจากผลการศึกษาของ IMF หรือ International Monetary Fund (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ระบุว่าในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ 2.9% ติดเป็นอันดับ 8 ในอาเซียน ชนะเพียงสิงคโปร์ที่มีอัตราความเจริญเพียง 1.8% และบรูไนที่เติบโตเพียง 0.5% เท่านั้น

            สำหรับในปีหน้า (2563) IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.0% หรือใกล้เคียงกับปีนี้ ซึ่งจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำเป็นอันดับที่ 9 ในอาเซียน คือจะชนะแค่สิงคโปร์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ 1.0% อย่างไรก็ตามขนาดของรายได้ประชาชาติต่อหัวของสิงคโปร์สูงกว่าไทยถึงประมาณ 7 เท่า การที่สิงคโปร์เติบโตเพียง 1% ก็ทำให้รายได้ต่อหัวของสิงคโปร์ยังเพิ่มขึ้นสูงกว่าไทยมาก

            อย่างไรก็ตามในปี 2564-2567 IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ที่ 3.6% ตลอดช่วง 3 ปี ซึ่งก็ยังรั้งอยู่ที่อันดับ 8 ในอาเซียน ชนะแค่สิงคโปร์และบรูไนซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีความร่ำรวยกว่าไทยมาก  จะสังเกตได้ว่าแม้เศรษฐกิจสิงคโปร์จะเติบโตช้า รัฐบาลของเขาก็ไม่ได้กระตุ้นด้วยการส่งเสริมให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์  ต่างชาติที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ต้องเสียภาษีสูงถึง 20-25% เลยทีเดียว  และไม่มีการลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอนแก่บริษัทพัฒนาที่ดิน (แทนที่จะลดให้ประชาชนเจ้าของประเทศ) อีกด้วย

            เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโตโดยเฉลี่ยพอๆ กัน แต่ในช่วงปี 2562-2564 เศรษฐกิจโลกยังเติบโตสูงกว่าเศรษฐกิจไทยเสียอีก  นี่แสดงว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างแย่  แต่ในปี 2565-2567 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากันที่ 3.6%  ดังนั้นที่มีสมมติฐานว่าเศรษฐกิจไทยได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่จริง  ไทยเติบโตช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่ด้อยกว่า เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม  แต่ไทยก็ยังด้อยกว่าประเทศที่มีฐานะพอๆ กัน คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  ยิ่งกว่านั้นประเทศที่เจริญกว่าไทย คือ มาเลเซีย ก็ยังเติบโตเร็วกว่าไทย  ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และบรูไนซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่เติบโตช้ากว่าไทยในขณะนี้

            การที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะชะลอตัวมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนจึงพึงสังวรและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนให้ดีก่อนจะเสี่ยงลงทุนไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,603 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved