วิพากษ์ปาฐกถา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 6 พ.ย.62
  AREA แถลง ฉบับที่ 570/2562: วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเช้าวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปแสดงปาฐกถาในงานที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ โรงแรมพลาซ่าแอนธินี ถ.วิทยุ  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปร่วมฟังด้วย จึงขออนุญาตวิพากษ์แนวคิดและข้อมูลของ ดร.สมคิด ดังนี้:

 

            วิพากษ์ปาฐกถา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 6 พ.ย.62
            https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/440215416488068/
            

 

            Youtube
            https://youtu.be/64iEDteq9zw
            

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,345 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved