แนะนำนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  AREA แถลง ฉบับที่ 584/2562: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของ ผู้อำนวยการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะไปดูงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

            บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2538 เป็นบริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองขึ้น ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีมากแล้ว นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอ และรองรับได้อย่างครบครัน เช่น อาคารที่พัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ธนาคาร รวมทั้งยังมีพื้นที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ทั้งโกดังเก็บสินค้า และโรงงานขนาดย่อมให้เช่า โดยยังได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกสวนป่าโดยรอบโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยขน์ต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นแนวทางในนโยบายของบริษัทฯ ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ

 

ดูงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองชลบุรี
https://lnkd.in/fk6uCUZ.

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 583 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved