กราบ ไหว้ ต้อนรับ ผอ.รร. เอาประเพณีมาทำเสีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 586/2562: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           จากกรณีมีการให้นักเรียนตั้งแถวต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.โสภณวิพากษ์ว่านี่คืออาการขอบระบอบศักดินาที่แสนน่าเกลียดชิงชัง

           ตามข่าวที่นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง นั่งกับพื้นตามทางและตากแดดตรงสนามฟุตบอล เพื่อกราบขบวนของผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามาในโรงเรียนนั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) เห็นว่าไม่เหมาะสม ดร.โสภณสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมองว่านี่เป็นระบอบศักดินาที่ข้าราชการมีอำนาจเหนือประชาชนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

           ปกติในเมียนมามักไม่กราบ/ไหว้ผู้คนยกเว้นพระรัตนตรัย แม้ไทยจะสอนให้ไหว้ แต่กรณีนี้ไม่สมควร

           1. ไม่ควรให้นักเรียนนั่งลงกราบ ยกเว้นในพิธีไหว้ครู
           2. ไม่ควรเกณฑ์นักเรียนมากราบต้อนรับใคร เพราะเสียเวลาเล่าเรียน
           3. ไม่ควรใช้คะแนนมา “บังคับ” ทำสิ่งที่มิชอบนี้
           4. ไม่ควรเพราะเป็นการกระทำแบบนี้เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (นักเรียน)
           5. ไม่ควรทำลายชื่อเสียงโรงเรียนด้วยการให้นักเรียนทำการแบบระบอบเจ้าขุนมูลนายแบบนี้

           สำหรับ ดร.โสภณเอง ไม่เคยรอใครไหว้ก่อนตน เห็นใครก็ไหว้ก่อน ถือเป็นการทักทาย ไม่ยึดติดกับการวางฟอร์ม แม้แต่พนักงาน 120 คน ดร.โสภณ ก็ไหว้ก่อน แม้จะเป็นเด็กจบใหม่  ดร.โสภณ เคยได้ทราบว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปทำงานในกระทรวงแห่งหนึ่งในฐานะบัณฑิตใหม่เมื่อ 40 ปีก่อน เธอเดินสวนกับชายแก่ๆ ใกล้เกษียณ 3 คน. สวนกันอยู่ 3 วัน ชายแก่บอกให้เธอไหว้เพราะพวกเขาเป็นข้าราชการประจำการชั้นผู้ใหญ่  จากเรื่องนี้ ดร.โสภณจึงตั้งใจมั่นว่าวันใดได้เป็น “นายคน” จะไม่ข่มเหงใคร ไหว้เด็กก่อน

           เราต้องส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย ไม่หมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนเป็นครูไม่ควรเอาสถานะตนมาย่ำยีผู้อื่น และหาประโยชน์ใส่ตนอย่างน่าละอาย


 


ที่มา: https://oer.learn.in.th/file_upload/cover/92319.jpg


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,559 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved