วิสัยทัศน์ของ ‘เอกสิทธิ์ ขจรเกียรติคุณ’ แห่งแพนพลัส
  AREA แถลง ฉบับที่ 591/2562: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะไปดูงานโครงการ Once Pattaya ได้พบกับคุณเอกสิทธิ์ ขจรเกียรติคุณ กรรมการบริหาร แห่ง บจก.แพนพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ท่านได้ข้อคิดมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
 

วิสัยทัศน์ของ ‘เอกสิทธิ์ ขจรเกียรติคุณ’ แห่งแพนพลัส
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/278274106390388/

 

วิสัยทัศน์ของ ‘เอกสิทธิ์ ขจรเกียรติคุณ’ แห่งแพนพลัส
https://youtu.be/B0ieGYJ9CEU


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 653 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved