ดร.โสภณเตือนสติ อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 594/2562: วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตอนนี้หลายคนกำลังกลัวการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันใหญ่ อย่าไปกลัวเลย เพื่อชาติ รักชาติ ต้องเสียภาษี อย่ากลัวถูกเอาไปโกง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็ยกเว้นให้บ้านหลังแรกที่ราคาประเมินราชการไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งก็คงเป็นราคาตลาดไม่เกิน 100 ล้านอยู่แล้ว ก็คงมีไม่กี่หลังที่มีราคาเกิน 50 ล้านบาท  ส่วนบ้านหลังที่สองที่ต้องเสียภาษี ณ อัตราเพียง 0.3% ต่อปีนั้น ก็เพียงล้านละ 3,000 บาทต่อปี ยิ่งถ้าบ้านตามราคาตลาดสูงกว่าราคาประเมินราชการ 1 เท่าตัว ก็เท่ากับเสียภาษีเพียงล้านละ 1,500 บาทต่อปี หรือเดือนละ 125 บาท

            ดร.โสภณ ย้ำว่าจะกลัวไปทำไม ถ้าต้องเสียภาษีราว 0.15% ตามราคาตลาด หรือ 0.3% ตามราคาประเมินราชการ (โดยสมมติให้ราคาประเมินราชการเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาตลาด) ในขณะที่ราคาบ้านตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3% มูลค่าเพิ่มมีมากกว่าภาษีที่ต้องเสียถึงประมาณ 20 เท่าในทุกปีอยู่แล้ว ทำใจเสียภาษีไปเถอะ ในต่างประเทศเขาเสียกัน 1%-3% ของราคาประเมินราชการที่สูงพอๆ กับราคาซื้อขายจริง

            การเสียภาษีนี้ รัฐจะได้เอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาประเทศได้มากมาย ยิ่งการพัฒนาท้องถิ่นมีมากขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น ยิ่งทำให้ราคาทรัพย์สินในท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสูงกว่าปกติเข้าไปเสียอีก  การเสียภาษีประเภทนี้จึงเป็นการเสียภาษีที่ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ไม่สูญเปล่า  กรณีรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า หรือขาดเงินซ่อมถนนในต่างจังหวัด  หากมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็จะทำให้สามารถซ่อมแซมได้ทันทีเป็นต้น

            ส่วนที่บางคนกลัวว่าหากเสียภาษีไป รัฐบาลจะเอาเงินไปโกง  ข้อนี้ไม่ต้องกังวล ภาษีนี้เก็บในท้องถิ่นและใช้ในท้องถิ่นเอง รัฐบาลกลางไม่สามารถเข้าไปเอาเงินไปโกงได้  ในท้องถิ่นที่เก็บภาษีมาใช้เอง ประชาชนจะรู้สึกเป็นเจ้าของภาษี จะช่วยกันดูแล  แต่ทุกวันนี้ภาษีส่วนใหญ่ส่งมาโดยส่วนกลาง ทำให้คนท้องถิ่นขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) รายได้ส่งมาจากส่วนกลางก็จึงถูกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโกงแบบ “วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง” แต่หากมีการเก็บภาษีแล้วใช้ในท้องถิ่นเอง ประชาชนจะร่วมกันตรวจสอบ  การโกงของข้าราชการต่อภาษีเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข แต่ไม่ใช่พาลไม่เก็บภาษีเสียเลย

            แต่อันที่จริงรัฐบาลมักไม่เก็บภาษีสูงๆ หรือมีข้อยกเว้นสารพัดเพื่อช่วยเหลือคนรวยๆ ไม่ให้ต้องเสียภาษี จะสังเกตได้ว่ารัฐบาลไม่เคยประชาสัมพันธ์ถึงความจำเป็นในการเก็บภาษีนี้ ต่างจากกรณีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประชาสัมพันธ์กันยกใหญ่  อันที่จริง รัฐบาลควรจัดเก็บในอัตราเท่าๆ กันแต่มากน้อยตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง ไม่ใช่ราคาประเมินราชการที่มักประเมินไว้ต่ำๆ

            รัฐบาลช่วยคนรวยๆ โดยจะเห็นได้ว่าราคาประเมินราชการต่ำมากโดยเฉพาะที่ดินราคาแสนแพงในกรุงเทพมหานครที่ราคาสูงสุดไปถึงเกือบ 3 ล้านบาทต่อตารางวาแล้ว แต่ทางราชการยังประเมินแค่ 1 ล้านบาทเท่านั้น  การที่รัฐบาลไม่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เพียงพอ เพื่อจะได้หาข้ออ้างขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถไปเบิกอะไรกับใครได้ จะต้องเสียภาษีเต็มๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการสามารถผลักภาระให้กับประชาชนได้

            การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชน ถ้าเรารักชาติ ถ้าเราไม่ใช่พวกรักชาติแต่ปาก ต้องช่วยกันเสียภาษี
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,577 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved