ขำไม่ออก: การหลอกลวงของนักพัฒนาที่ดินจีน
  AREA แถลง ฉบับที่ 597/2562: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ว่ากันว่าเจอแขกกับเจองู ต้อง ตีหัวแขกก่อนงู แต่ถ้าเจอนักพัฒนาที่ดินจีนรายนี้ต้องตีหัวเขาก่อนแน่นอน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)  ได้พบข่าวขำไม่ออกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการพัฒนาที่ดินของประเทศจีน โดยนักพัฒนาที่ดินรายนี้สัญญากับผู้ซื้อห้องชุดว่าห้องชุดในบริเวณนั้นของโครงการดังกล่าวจะมีวิวสวน (Park View)  แต่เมื่อผู้ซื้อไปตรวจสอบดูโครงการหลังสร้างแล้วเสร็จปรากฏว่าผิดหวัง เนื่องจากนักพัฒนาที่ดินรายนี้ไม่ได้ทำสวนจริงและไม่มีสระน้ำแต่ใช้พื้นพลาสติกสีฟ้าขายสระน้ำมาปูแทน กรณีนี้นับเป็นการหลอกลวงอย่างสุดร้ายกาจ

            อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่

            Homebuyers in China were promised 'park views'... the property company built a plastic lake


https://www.asiaone.com/china/homebuyers-china-were-promised-park-views-property-company-built-plastic-lake

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,000 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved