ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 603/2562: วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่ เป็นประเด็นถกเถียงที่น่าสนใจมาก เราควรมีข้อมูลมาถกกันเพื่อชาติ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าในโลกนี้มี 64 ประเทศจาก 194 ประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหาร หรือราวๆ หนึ่งในสามของประเทศทั่วโลกเท่านั้น กลุ่มใหญ่ที่สุดไม่มีการเกณฑ์ทหาร หรือมีเพียงบางส่วนเท่านั้น  จะสังเกตได้ว่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเรา ประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารมักเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าไทย เช่น ประเทศในอินโดจีนและพม่า เป็นต้น

            จะสังเกตได้ว่าแม้รัฐธรรมนูญของประเทศจีนจะยังมีการ “เกณฑ์ทหาร” แต่ในความเป็นจริงเป็นชายจีนที่อาสามาบการคัดเลือกเป็นทหารมากกว่าการบังคับเกณฑ์ทหารในแบบประเทศไทย  มีการลดขนาดกองทหารบกจีน และเพิ่มทหารอาสาเข้าในกองทัพเรือและกองทัพอากาศมากขึ้น ตามเทคโนโลยีทางการรบที่เปลี่ยนไปแล้ว  คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นทหารจีนนั้นคือความรู้ความสามารถ {2}

            การยกเลิการเกณฑ์ทหารจะทำให้เกิด “ทหารอาชีพ” คือผู้ที่อาสามารับการคัดเลือกเป็นทหาร เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไป  การไม่บังคับการเกณฑ์ทหารจึงไม่ทำให้ทหารหมดหรือลดจำนวนลงไป แต่จะไม่มีทหารเกณฑ์ 2 ปีมากลายเป็น พลทหารเลี้ยงไก่ {3}  พลทหารเลี้ยงนก {4} เป็นต้น  ระบบทหารเกณฑ์ยังมีกรณีที่ทหารถูกลงโทษจนเสียชีวิตมากมาย {5}

            ระบบทหารอาชีพที่ผ่านการอาสาสมัครมาเป็นทหารและรับการคัดเลือกตามความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่แท้จริงของชาติ มากกว่าระบบการเกณฑ์ทหารที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยกเลิกไปมากแล้ว

แผนที่แสดงการเกณฑ์ทหารหรือไม่ของประเทศทั่วโลก

ที่มา: http://chartsbin.com/view/1887

อ้างอิง

{1} โปรดดู http://chartsbin.com/view/1887

{2} โปรดดู The Diplomat. https://bit.ly/2KPXNVY

{3} ทบ.ตั้งสอบแล้ว! ‘นายทหาร ใช้พลทหารเลี้ยงไก่-ทุบตี’ หากผิด ก็โดนแน่! https://bit.ly/2DfkWgp

{4} ทอ.เรียกตัว "พลทหารเลี้ยงนก" กลับหน่วย หลังโพสต์ระบายถูกดึงตัวรับใช้นาย https://bit.ly/2KPCLXO

{5} เสียชีวิตในกองทัพ : ประสบการณ์ติดตามคดีของเหล่าญาติ https://bbc.in/2KS1c6Z


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,024 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved