ราคาบ้านในสหรัฐขึ้นกระฉูดกว่าไทย ใครว่าสหรัฐกำลังแย่
  AREA แถลง ฉบับที่ 608/2562: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณค้านแหลกโครงการสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่าเป็นมาตรการผิดๆ หวังเพียงช่วยส่งเสริมการระบายสินค้าของบริษัทรายใหญ่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าองค์กรการเงินเคหะการแห่งชาติ (Federal Housing Finance Agency) ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเมือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ว่าราคาที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสที่ 3 ล่าสุด เพิ่มขึ้น 1.1% แต่ถ้าเทียงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ราคาบ้านเพิ่มขึน้ 4.9% เฉพาะในเดือนกันยายน 2562 ราคาบ้านทั่วประเทศก็เพิ่มขึ้น 0.6% ในเวลา 1 เดือนล่าสุด  การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้นในระยะ 33 ไตรมาสต่อเนื่องกันมาแล้ว  ดังนั้นที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังแย่ จึงไม่ใช่ความจริง

            มลรัฐที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาคือมลรัฐไอดาโฮ โดยเพิ่มขึ้นถึง 11.6% มากกว่าที่ใดๆ ในประเทศไทยด้วยซ้ำไป รองลงมาคือมลรัฐเมน (7.9%) มลรัฐอะริโซนา (7.9%) มลรัฐเหล่านี้อยู่ทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และที่ขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ก็คือมลรัฐอิลลินอยส์ เพิ่มขึ้นเพียง 1.9% ต่อด้วยมลรัฐคอนเนคติกัต (2.2%) และมลรัฐแมรีแลนด์ (2.4%) มลรัฐเหล่านี้อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

            นครที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านสูงสุดก็คือนครบอยซี (Boise) ในมลรัฐไอดาโฮโดยเพิ่มขึ้นถึง 11.1% {2} เลยทีเดียว นครแห่งนี้เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐไอดาโฮ เป็นเคาน์ตีซีตของเอดาเคาน์ตี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบอยซีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐไอดาโฮ เมืองบอยซีมีประชากร 205,671 คน ในปี ค.ศ. 2010 เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 99 ของสหรัฐ ยอดประมาณการประชากรปี ค.ศ. 2016 มีประชากร 223,154 คน {3}
 


 

อ้างอิง

{1} ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาล่าสุด https://www.fhfa.gov/AboutUs/Reports/Pages/US-House-Price-Index-3Q-2019.aspx

{2} House Price Index. https://www.fhfa.gov/DataTools/Downloads/Documents/HPI/Fact-Sheets/MSAs/2019Q3/FS-Boise-2019Q3.pdf

{3} เกี่ยวกับนครบอยซี https://bit.ly/2DmRoNW


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 645 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved