ตลาดอสังหาฯ ตุลาคม 2562 เริ่มคึก คอนโดเปิด 71%
  AREA แถลง ฉบับที่ 609/2562: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

                เดือนตุลาคม 2562 ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวค่อนข้างคึกคัก โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 47 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 โครงการจากเดือนกันยายน 2562 โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 45 โครงการ และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 2 โครงการ

                จำนวนหน่วยขายรวม 14,485 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน จำนวน 4,212 หน่วย (หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 41%) และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 47,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 8,338 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 21%) ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้มีสินค้าระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ เป็นสำคัญ

                โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขายรวม 10,335 หน่วย (71.3%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,066 หน่วย (14.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,261 หน่วย (8.7%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

                ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ อาคารชุด 29,822 ล้านบาท (62.5%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 9,205 ล้านบาท (19.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 5,514 ล้านบาท (11.6%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา3-5 ล้านบาท และราคา 5-10 ล้านบาทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดจะเน้นราคาปานกลางค่อนข้างต่ำที่ 2-3 ล้านบาท เป็นสำคัญ

                ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
 

                ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ในเดือนนี้ สำหรับอาคารชุดจะกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และกรุงเทพฯ ชั้นกลางตามแนวรถไฟฟ้าที่กำลังจะเปิดใช้ใหม่ เช่น บริเวณรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้าสายสีชมพู แจ้งวัฒนะ-มีนบุรี เป็นต้น ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีการเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตติดต่อเมือง เช่น บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนรามอินทรา ถนนประชาอุทิศ ถนนบางนา-ตราด ถนนศรีนครินทร์ และรวมถึงพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนลำลูกกา ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถนนเศรษฐกิจ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  เป็นต้น

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ เดือนตุลาคม 2562
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 697 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved