ไม่ได้เรื่อง มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 610/2562: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำคลิปชี้ให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐบาล จะไม่ได้ผลต่อประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีและค่าธรรมเนียมจำนอง  ปาหี่ซื้อบ้านผ่อนเดือนละ 10 บาท และการให้เงินคืนผู้ซื้อบ้าน 50,000 บาท
 

 

            FB ไม่ได้เรื่อง ... มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2493572324253263/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,148 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved