ดร.โสภณเยี่ยมมหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง
  AREA แถลง ฉบับที่ 615/2562: วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง (katholieke universiteit leuven: https://www.kuleuven.be/english) หรือ KULeuven ในฐานะศิษย์เก่า ในระหว่างไปประชุม FIABCI Global Business Forum (https://fiabci.org/en/dbm ) ในระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ที่นครเกนต์ ประเทศเบลเยียม

            เมื่อปี 2529 หรือราว 33 ปีก่อน ดร.โสภณ ได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์  KULeuven นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 อันดับแรกของโลก ดร.โสภณยังได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ฟังในฐานะศิษย์เก่าด้วย ทั้งนี้คณบดีในสมัยที่ ดร.โสภณเรียนอยู่ จะมาให้การต้อนรับด้วย
 

https://www.kuleuven.be/english


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 549 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved