แนะนำ Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
  AREA แถลง ฉบับที่ 619/2562: วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เคยร่ำเรียนมา เลยนำบรรยากาศมาแบ่งปัน เป็นประสบการณ์เมื่อ 33 ปีที่แล้ว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เคยศึกษาที่ Katholieke Universiteit Leuven ประเทศเบลเยียมโดยได้รับทุนขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2529 หรือเมื่อ 33 ปีที่แล้ว ดร.โสภณไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เคยร่ำเรียนมา เลยนำบรรยากาศมาแบ่งปัน

            มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเป็นมหาวิทยาลัยติดหนึ่งใน 50 อันดับแรกของโลก มีสาขาวิชามากมาย ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.kuleuven.be/english/

ดูคลิป

I am an alumni, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2468025756643329?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 609 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved