ไม่อายใคร ดร.โสภณนอนโรงแรมถูกๆ ห้องละ 6 เตียง
  AREA แถลง ฉบับที่ 620/2562: วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาชมโรงแรมสุดถูกในนครเกนท์ ประเทศเบลเยียม ที่ ดร.โสภณเข้าพัก ราคา 4,700 บาทต่อ 5 คืน ถ้านอนโรงแรมจัดงาน คืนละเกือบ 6,000 บาท

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) เดินทางไปประชุม FIABCI Global Business Forum (https://fiabci.org/en/dbm ) ณ นครเกนต์ ประเทศเบลเยียม โดยที่ไปผู้เดียวเลยประหยัด นอนโรงแรมสุดถูก ราคา 4,700 บาทต่อ 5 คืน ถ้านอนโรงแรมจัดงาน คืนละเกือบ 6,000 บาท

            โรงแรมที่ ดร.โสภณเข้าพักนี้ชื่อ Hostel 47 โดยตั้งชื่อตามบ้านเลขที่ 47 ตั้งอยู่ห่างจากโรงแรมที่สัมมนาประมาณ 1 กิโลเมตรสามารถดื่มได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ดร.โสภณเลือกโรงแรมนี้เพราะเห็นว่าถูกดี ไม่ไกล และไม่จำเป็นต้องอายใคร ไม่จำเป็นต้องสนใจหน้าตา เกียรติและศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก นอกจากนี้ยังถือว่าได้ออกกำลังกายอีกด้วย โดยหากเดินทางไปกลับสองรอบก็ได้ระยะทางราว 4 กิโลเมตรเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมงนั่นเอง

ดูคลิป

ไม่อายใคร ดร.โสภณนอนโรงแรมถูกๆ ห้องละ 6 เตียง
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2468082063304365?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 866 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved