ว่าด้วยอาคารเขียว FIABCI Global Business Summit
  AREA แถลง ฉบับที่ 623/2562: วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในงาน FIABCI Global Business Summit ที่จัดขึ้นที่ประเทศเบลเยียม หลักใหญ่ใจความว่าด้วยเรื่องอาคารเขียว มาชมการนำเสนอผ่าน FB Live

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ได้เดินทางไปประชุม FIABCI Global Business Forum (https://fiabci.org/en/dbm) ณ นครเกนท์ ประเทศเบลเยียม ขอเชิญมาชมการนำเสนอเรื่องอาคารเขียวกัน

Green Buildings & Innovative Urban Planning, FIABCI Business Summit, Ghent, Belgium.
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2515048662117354?sfns=mo

 

Keynote Speech, Green Buildings, FIABCI Business Forum, Ghent, Belgium.
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/442203093126033?sfns=mo

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 517 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved