วิพากษ์โครงการ​ EEC​ และ​ บ้านดีมีดาวน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 624/2562: วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันจันทร์ที่​ 2​ ธันวาคม​ 2562​ ดร.โสภณ​ พรโชคชัย​ ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย​ บจก.เอเจนซี่​ ฟอร์​ เรียลเอสเตท​ แอฟแฟร์ส​ ได้แสดงความเห็นต่อโครงการ​ EEC และโครงการ​ "บ้านดีมีดาวน์" ของรัฐบาล​ ทางรายการช่วยคิดช่วยทำ โปรดดูรายละเอียดที่นี่

ดูวิดิโอ Youtube: https://youtu.be/N5uJFxasleY

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 544 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved