เที่ยวนครเมเคเลน (Mechelen) เบลเยียม
  AREA แถลง ฉบับที่ 629/2562: วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นครเกนท์เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในประเทศเบลเยียม มีมหาวิทยาลัยเกนต์อีกด้วย มาชมนครแห่งนี้กัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ได้เดินทางไปประชุม FIABCI Global Business Forum (https://fiabci.org/en/dbm ) ณ นครเกนท์ ประเทศเบลเยียม ในระหว่างนี้ ดร.โสภณได้ไปเยี่ยมนครเมเคเลน (Mechelen) ลองมาดูบรรยากาศกัน
 

เที่ยวนครเมเคเลน (Mechelen) เบลเยียม
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/477954686164102/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 700 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved