งานเลี้ยงอาหารค่ำคนเร่ร่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 640/2562: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          พระกิตติโสภโณ หรือ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำคนเร่ร่อน ณ ตรอกสาเก เมื่อค่ำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมูลนิธิอิสรชนและคณะเจ้าภาพผู้ใจดีประจำสัปดาห์ ดร.โสภณ  (พระกิตติโสภโณ) เป็นประธานมูลนิธิ นอกจากนี้ยังมีเดินแจกถุงยังชีพแก่คนเร่ร่อน (ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ) อีกด้วย

 

 

FB Live ช่วยคนเร่ร่อน
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/3232014823491668?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 978 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved