คำคมจากต้นไม้ ณ มหาจุฬาอาศรม
  AREA แถลง ฉบับที่ 645/2562: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.พระมหาสมชาติ สุวิชาโน พระอาจารย์ของ พระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ได้พาพระกิตติโสภโณไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม พระกิตติโสภโณได้พบ ‘คำคม’ ตามต้นไม้ในอาศรมเป็นจำนวนมากจึงรวมมาเพื่อเผยแพร่

            ดูรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมได้ที่ แถลง 644: https://bit.ly/2M8I0CA
 

คำคมจากต้นไม้ ณ มหาจุฬาอาศรม
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2499720090140562?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 925 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved