พบสุดยอดพระ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ)
  AREA แถลง ฉบับที่ 650/2562: วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในประเทศของเรามีพระดีที่เป็นแม่ทัพแห่งกองทัพธรรมหลายท่าน ท่านหนึ่งที่ขอแนะนำก็คือ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)

           ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 พระมหาสมชาติ สุวิชาโน, ดร. พระอาจารย์ของ พระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ได้พาพระกิตติโสภโณไปกราบพระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นบุญที่พระกิตติโสภโณได้พบสุดยอดพระ จึงขอแบ่งปันมา ณ ที่นี้

            พระราชปริยัติมุนี มีนามเดิมว่า เทียบ มาลัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ (อายุ 58 ปี) ณ บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการศึกษาของท่านถือว่ายอดเยี่ยม โดยขณะเป็นเณรอายุ 14 ปีสอบได้ นักธรรมชั้นเอก อายุ 26 ปีสอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยุคอายุ 30 ปีสำเร็จ M.A. (บาลี-สันสกฤต) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย และอายุ 37 ปีสำเร็จ Ph.D. (ภาษาบาลี) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย

            เกียรติคุณของท่านคือ พ.ศ.2554 ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.2556ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ท่านเป็นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตั้งแต่ปี 2543 หรือ 19 ปีก่อน ปัจจุบันนี้ท่านยังเป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (https://bit.ly/2sGSpOV)

            ท่านเคยให้การต้อนรับประธานาธิบดีโอบามาและรองประธานาธิบดีคลินตันจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2555  ท่านให้การต้อนรับอย่างยอดเยี่ยม “อาตมาก็บอกว่า ยินดีต้อนรับประธานาธิบดีที่มาเยี่ยมชมวัดโพธิ์ ถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาเยี่ยมชมวัดนี้. . .ทำไมอาตมาถึงบวชในพระพุทธศาสนา มีข้อบังคับให้บวชหรือไม่ อย่างไร อาตมาตอบกลับไปว่า ไม่มีการบังคับ เป็นการบวชโดยสมัครใจ. . .ท่านเจ้าอาวาสอายุมากแล้วถึง 96 ปี โอบามายกมือไหว้ จึงพูดว่าตามความเชื่อของคนไทย หากใครไหว้ผู้ที่อายุมากเหมือนอย่างกับท่านจะมีอายุมากกว่าท่านเจ้าอาวาสอีกประมาณ 100 ปี ทำให้โอบามาหัวเราะชอบใจ. . .ท่านประธานาธิบดีบารักไม่ใช่แค่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เป็นประธานาธิบดีของชาวโลก ฉะนั้นการทำงานของท่านเหมือนพระโพธิสัตว์ เป็นผู้ช่วยเหลือชาวโลก. . .  ถ้าระบบรัฐธรรมนูญของอเมริกาสามารถเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3 ได้ นายบารักจะได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง เพราะได้มาไหว้พระนอน นายบารักหัวเราะ. . .” (https://bit.ly/2ScBpe2)

            พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)  ยังมีบทบาทในระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ให้การต้อนรับนายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (http://bit.ly/2Q6Harf)  ท่านยังเป็นหนึ่งในบรรณาธิการหนังสือสำคัญ ชื่อ “วาติกัน วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างสองศาสนา โดยจัดทำเป็นสองภาษา  นอกจากนี้ท่านยังได้เขียน บทความ “ประวัติศาสตร์ต้องจารึก ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส’ เยือนไทย ‘คณะสงฆ์วัดโพธิ์’ ถวายงานจนถึงการเสด็จกลับ” (https://bit.ly/36SbdJN) นอกจากนี้ท่านยังมีกิจกรรมอื่น เช่น ท่าน “เจ้าคุณเทียบพร้อมคณะบินเปิดสอบบาลีครั้งที่ 2 ที่สหรัฐ” (https://bit.ly/36VhO66) เป็นต้น

            พระผู้ใหญ่ที่บำเพ็ญตนบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณร ศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึ้งแก่น และยังมีกำลังวังชาเข้มแข็ง ถือเป็นแม่ทัพนำสำคัญของการทำนุพุทธศาสนาโดยแท้

 


 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) ให้การต้อนรับ ปธน โอบามา 18 พฤศจิกายน 2555
 


 


 

หนังสือที่พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) เป็น บก. ท่านหนึ่ง

 

 


 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.), พระมหาสมชาติ สุวิชาโน, ดร. (ซ้าย) และพระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย) (ขวา)

 

 


 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) รับมอบหนังสือจากพระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย)

 

 


 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) รับมอบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จากพระมหาสมชาติ สุวิชาโณ

 

 


 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) มอบหนังสือแก่พระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย)

 

 


 


 

นั่งสนธนาธรรมกับพระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,181 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved