ใครๆ ก็อยากซื้อบ้านในอเมริกา ไม่มีใครเอาจีน
  AREA แถลง ฉบับที่ 658/2562: วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในความรู้สึกของคนไทยบางส่วนที่ถูก “ปิดหู ปิดตา” เราอาจรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัย มีข่าวร้ายยิงกันมากมาย  แต่จีนปลอดภัย ไม่มีปัญหาก่อการร้าย  แต่นั่นอาจเป็นแค่สงครามข่าวสาร  อันที่จริง ทั่วโลกอยากไปซื้อบ้านอยู่ในสหรัฐอเมริกากันทั้งนั้น แทบไม่มีใครอยากไปซื้อบ้านในจีน

          ผู้เขียนในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจตลาดความต้องการซื้อบ้านในต่างประเทศ จากประเทศต่างๆ หลายแห่ง พบว่า สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีผู้นิยมไปซื้อบ้านมากที่สุดแห่งหนึ่ง จีนนั้นเทียบไม่ได้เลย (https://bit.ly/32KckJ2) จีนอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ แต่ดึงดูดให้คนไปปักหลักปักฐาน ไปทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และอพยพไปอยู่อาศัยคงไม่ได้เรื่อง

          สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศยอดนิยมที่สุดสำหรับเป้าหมายในการไปเลือกซื้อบ้านหากมีโอกาสไปซื้อบ้านได้ ทั้งนี้ประเทศที่นิยมไปซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกามากที่สุดได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยถือเป็นทางเลือกอันดับที่ 1  ส่วนที่คิดจะไปซื้อบ้านอยู่อาศัยหรือซื้อบ้านเพื่อการลงทุนในประเทศจีนอยู่ในอันดับที่ต่ำมาก  ประเทศสำคัญที่มีประชากรมากเหล่านี้นิยมสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก  คนอินเดียชอบไปอยู่อเมริกา ไม่แพ้ไปอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมเดิม เวียดนามก็มีชาวเวียดเกี่ยวหรือชาวเวียดนามโพ้นทะเลอยู่ในสหรัฐอเมริกามากมาย  ส่วนฟิลิปปินส์ก็เป็นอาณานิคมเดิมของสหรัฐอเมริกา และชาวฟิลิปปินส์นิยมไปอยู่ในสหรัฐอเมริกามาก  เชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสไปถามชาวญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ก็คงคิดจะไปซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกากันทั้งนั้น

          อย่างไรก็ตามยังมีประเทศกัมพูชา ไทย มาเลเซีย เมียนมา และอินโดนีเซียที่ไม่ได้นิยมซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่หนึ่ง โดยเลือกที่จะซื้อเพียงประมาณ 3% - 8% เท่านั้น  เพราะประเทศเหล่านี้นิยมซื้อบ้านในประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเองมากกว่า หรือประเทศในทวีปออสเตรเลียที่ไมห่างไกลเท่าสหรัฐอเมริกา  อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ที่คิดจะซื้อบ้านในจีน ก็ถือว่าต่ำมากหรือแทบไม่มีเลยเมื่อเทียบกับผู้ที่สนใจซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในกรณีมาเลเซียสนใจซื้อบ้านในอังกฤษมากกว่าในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเพราะเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมมาก่อน

          อาจกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประเทศโลกที่ 3 สนใจย้ายไปซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  แม้แต่จีนเองก็ยังเลือกซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ยกเว้นปีล่าสุดที่สนใจซื้อบ้านในไทยเป็นอันดับหนึ่ง (เพื่อการเก็งกำไร) และเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับสอง ตามด้วยออสเตรเลีย แคนาดาและนิวซีแลนด์เพื่อไปอยู่อาศัยจริงหรือเป็นบ้านหลังที่สอง (https://bit.ly/2QfDUeI)  แต่คงแทบไม่มีคนสหรัฐอเมริกาคิดจะไปซื้อบ้านในจีนเป็นแน่

          อันที่จริงสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแห่งโอกาส  การไปค้าขายหรือทำธุรกิจ มีโอกาสเจริญเติบโต มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม มีความเท่าเทียม และมีความโปร่งใสสูง  ส่วนการทุจริตมีอยู่ในระดับต่ำมาก  แต่นักลงทุนต่างชาติคงหาสิ่งเหล่านี้ได้ยากในการไปลงทุนในประเทศจีน  คนต่างชาติจากทั่วโลกจึงนิยมไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา หรืออย่างน้อยก็ส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่นั่น

          จากข้อมูลล่าสุด (https://bit.ly/2OztzYA) ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 77,900 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในช่วงเมษายน 2561 - มีนาคม 2562) หรือเป็นเงินถึง 2.4 ล้านล้านบาท หรือใหญ่กว่าตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงเกือบ 6 เท่าตัวเลยทีเดียว  อย่างไรก็ตามมูลค่าการซื้อนี้ลดลงจากปี 2561 ถึง 36% เพราะในปีก่อนหน้าต่างชาติซื้อทรัพย์สินในมูลค่ารวมกันถึง 121,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 มูลค่าการซื้อของชาวต่างชาติสูงกว่ามูลค่าในปี 2562 ถึง 1 เท่าตัว  ขณะนี้อยู่ในภาวะ “ขาลง” แต่ก็ยังมีจำนวนผู้ซื้อและมูลค่าการซื้อมหาศาลเมื่อเทียบกับในประเทศไทย

          จำนวนหน่วยขายที่ขายให้กับชาวต่างชาติในปี 2562 นี้เกือบทั้งหมดก็คือบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว (มือสอง) โดยมีรวมกันถึง 183,100 หน่วยหรือราว 3% ของบ้านที่ขายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน  การซื้อบ้านส่วนใหญ่เป็นของคนภายในสหรัฐอเมริกาเอง  ถ้าต่างชาติไม่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา เขาก็ไม่สะเทือน ต่างจากกรณีกรุงเทพมหานครที่มีคนต่างชาติมาซื้อถึง 13% ของจำนวนหน่วย หรือ 19% ของมูลค่า  ถ้าเกิดต่างชาติเลิกมาซื้อ ก็คงทำให้การผลิตที่อยู่อาศัยลดลงทันตาเห็นเลย (https://bit.ly/2KpIiDa)  ตลาดที่อยู่อาศัยไทยจึงเปราะบาง เพราะเราส่งเสริมให้โตโดยขายต่างชาติทั้งที่ในประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่เน้นการให้ต่างชาติมาซื้อ (https://bit.ly/2KX0nrl)

          สำหรับราคาบ้านที่ต่างชาติซื้อในสหรัฐอเมริกานั้นตกเป็นเงิน 280,600 เหรียญสหรัฐหรือ 8.7 ล้านบาท ในขณะที่ราคาบ้านมือสองทั่วไปในสหรัฐอเมริกามีราคาเฉลี่ยเป็นเงิน 259,600 เหรียญสหรัฐ หรือ 8.1 ล้านบาท  ในจำนวนบ้านที่คนต่างชาติซื้อนั้น ปรากฏว่า 8% ของชาวต่างชาติที่มาซื้อๆ บ้านในราคามากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 31 ล้านบาท  ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ 41% ของชาวต่างชาติที่มาซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกานั้นจ่ายเป็นเงินสด  และ 47% ของผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง ไม่ได้ซื้อเก็งกำไรแบบที่ต่างชาติ (จีน) มาซื้อห้องชุดในกรุงเทพมหานคร

          ผู้ที่ซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกานั้นมาจากประเทศจีนเป็นอันดับแรกโดยซื้อเป็นเงินถึง 13,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงิน 415,400 ล้านบาท (พอๆ กับขนาดที่อยู่อาศัยที่ผลิตในแต่ละปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) รองลงมาเป็นแคนาดา (8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) อินเดีย (6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ) อังกฤษ (3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเม็กซิโก (2,300 ล้านเหรียญสหรัฐ)  ในจำนวน 5 ประเทศที่มาซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกามากขึ้นข้างต้นนี้ มีมูลค่าการซื้อเท่ากับครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ซื้อจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่มาในปี 2562 สัดส่วนของ 5 ประเทศนี้เป็นราว 44% แสดงว่าการซื้อของนักลงทุนจาก 5 ประเทศใหญ่ลดลง และมีผู้ซื้อจากประเทศเล็กๆ เพิ่มมากขึ้น

          มลรัฐที่มีผู้ซื้อต่างชาติมากที่สุดก็คือฟลอริด้า (20%) แคลิฟอร์เนีย (12%) เท็กซัส (10%) อะริโซนา (5%) และนิวเจอร์ซี (4%) โดยมักจะซื้อบ้านในย่านชานเมืองของนครต่างๆ ในรัฐนี้ อย่างนิวเจอร์ซีก็ถือเป็นเมืองพักอาศัย (Bed City) ของคนที่ทำงานในมหานครนิวยอร์ก เป็นต้น  และบ้านที่นิยมซื้อนั้นส่วนใหญ่ (76%) ก็คือบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นบ้านที่มีอยู่มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (https://bit.ly/2KQ8xDX)

          แม้ในระยะหลังมานี้จะมีผู้มาซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาลดน้อยถึงราวครึ่งหนึ่งของปี 2560 แต่ก็ยังมีมูลค่ามหาศาล และไม่มีชาติไหนในโลกที่มีคนนิยมซื้อบ้านเพื่อไปอยู่อาศัยเท่าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว  โดยเฉพาะจีนคงแทบหาคนอยากไปตั้งรกรากหรืออยู่อาศัยในระยะยาวไม่ได้  ทั้งนี้เพราะความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน อย่างในจีนมีการโกงลูกค้าบ้านถึงขนาดสร้างสระว่ายน้ำเทียม ด้วยการปูพื้นสีฟ้าเพื่อลวงว่าเป็นสระว่ายน้ำก็มีมาแล้ว (https://bit.ly/2KHHJ8R)

          ถ้าพูดถึงความ เขี้ยวเขาว่าถ้าเจองูกับเจอแขก ต้องต้องตีแขกก่อนตีงู แต่ถ้าเจอนายทุนพันธุ์คอมมิวนิสต์จีน อาจต้องตีจีนก่อน (ฮา)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,456 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved