รัฐควรขอโทษประชาชนเรื่องภาษีที่ดิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 660/2562: วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ได้ post FB ต่อประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม link นี้ 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2515749518537619?sfns=mo

 

         
          คลังควรขอโทษประชาชนที่ “กลับลำ” เรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเลิกเก็บห้องชุดเช่าล้านละ 3,000 บาท เหลือ 200 บาทเหมือนบ้านหลังที่ 2 ทั่วไป

          ก่อนหน้านี้มีข่าวมาตลอดว่าบ้านหรือห้องชุดเช่าต้องเสียภาษีล้านละ 3,000 บาท ดังนี้:

          1. “เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. . .หากนำไปทำบ้านให้เช่า จะต้องเสียภาษีแบบอื่นๆ หรือในอัตราล้านละ 3,000 บาท” (คนซื้อบ้านหลังแรกมีเฮ ได้รับยกเว้นภาษีที่ดิน!!! ราคาไม่เกิน 50 ล้าน. 23 ธันวาคม 2562 https://bit.ly/37jvKr9)

          2. “นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. เปิดเผยว่า. . .จะมีการเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด อย่างเช่น บ้านหลังรอง จะเสียล้านละ 200-300 บาท/ปี แต่ถ้าให้เช่าจะคิดในอัตราประเภทพาณิชยกรรมล้านละ 3,000 บาท/ปี” (เช็กบิลคอนโด 9 แสนยูนิต บี้ภาษีย้อนหลังแจ้งเท็จปล่อยเช่า. ประชาชาติธุรกิจ 19 ธันวาคม 2562 https://bit.ly/2ZpBQmW)

          3. “นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผย. . .ที่เป็นที่อยู่อาศัยหลัง 2 เป็นต้นไป เช่น เป็นเจ้าของโฉนดคอนโดฯ แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้แจ้งเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อขอเสียภาษีล้านละ 200 บาท แต่ถ้าเป็นการปล่อยเช่าคอนโดฯ ในเชิงพาณิชย์ก็จะต้องเสียภาษีล้านละ 3,000 บาท. . .หากแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ถือว่ามีความผิด. . .พร้อมกับมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามจำนวนที่แท้จริง” ข่าวสด 20 ธันวาคม 2562 https://www.khaosod.co.th/economics/news_3227166)

          อย่างไรก็ตามพอมีเสียงฮือต้านจากประชาชนก็ปรากฏข่าวการ “กลับลำ” เลิกเก็บภาษีบ้านและห้องชุดเช่าในอัตราล้านละ 3,000 คงเสียเท่าที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 คือ 200 บาท โดยในวันที่ 25 ธันวาคม “นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า. . .ที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท รวมทั้ง คอนโดมิเนียม ปล่อยเช่า จะเก็บภาษีในอัตราแบบที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อื่นเช่าก็ตาม เพราะถือว่าการเช่านั้นเพื่ออยู่อาศัย จะให้เช่ากี่หลังก็ได้ก็เก็บในอัตราภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหมด” (คลังกลับลำ เลิกรีดภาษีปล่อยเช่าคอนโด เก็บเงินเท่าที่อยู่อาศัย ชี้ไม่ต้องแห่ไปเขตแล้ว! 25 ธันวาคม 2562 - 15:59 น. https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3258609) ทั้งที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะเก็บตามข่าวเหล่านี้

          ดังนั้นการที่ทางราชการสร้างความสับสนแก่ประชาชน จึงควรขอโทษประชาชนที่วางแผนไม่รอบคอบ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งที่มีเวลาเตรียมตัวมานานแล้ว
 


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,589 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved