ทำไมคนเราชอบทำบุญทำทาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 663/2562: วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            ทุกศาสนาในโลกสอนเรื่องการให้ คือการทำบุญทำทานแก่ผู้อื่น การให้ดีอย่างไร มาฟังคำอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

           กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ในฐานะที่บวชอยู่ในขณะนี้ กล่าวว่ามีการทำความดีด้วยการให้อยู่มากมายหลายทางในแต่ละศาสนา มีคำอธิบายอยู่มากมายถึงเหตุผลของการกระทำเหล่านี้ ซึ่งล้วนแต่มีเหตุมีผลน่าเชื่อถือกันทั้งนั้น

           บางท่านไปถึงขั้นของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งหลายคนก็คงคิดเช่นนั้นจริงๆ แต่หลายคนก็คงคิดและพูดเพื่อให้ตนดูดีมีฟอร์ม เหนือกว่าผู้ให้ทั่วไป การให้ทำให้เราได้อะไรตอบแทนไหม ทำไมคนเราจึงนิยมการให้ในลักษณะที่แตกต่างกันไป เหตุผลเบื้องหลังคืออะไร

           สถานีวิทยุเสียงอเมริกาได้เผยแพร่ผลการศึกษาว่า “สมองมนุษย์จะปลอดโปร่งขึ้นเมื่อได้เป็นผู้ให้ และระบบเส้นประสาทที่เรียกว่า Vagus. . .ทำให้เราอยากช่วยเหลือผู้อื่น อยากให้และอยากเสียสละ. . .ระบบประสาท Vagus จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคนๆ นั้นได้ทำอะไรก็ตามเนื่องมาจากความสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น. . .ระบบประสาทดังกล่าวทำให้มนุษย์วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์สังคม ซึ่งสนับสนุนการทำงานแบบรวมกลุ่ม ตั้งแต่แรกเกิดเด็กทารกต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง โดยจะมีสารเคมีในระบบประสาทบางชนิด ที่กระตุ้นให้เรารู้สึกพึงพอใจเมื่อได้เสียสละ สารเคมีชนิดหนึ่งคือ oxytocin ซึ่งจะอยู่ในเส้นประสาท และกระแสเลือด มีความเกี่ยวพันกับความรู้สึกรัก และเสียสละของมนุษย์ {1}

           โดยสรุปแล้วการทำดีต่อผู้อื่น ย่อมดีต่อตัวเราเองทั้งกายและใจ ไม่ว่าเราจะคาดหวังหรือ (คุยว่า) ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนจากการทำดีหรือไม่ก็ตาม
 

อ้างอิง

<1>โปรดอ่านเพิ่มเดิมที่ ‘'รายงานสุขภาพเรื่องสมอง และระบบประสาท กับ หลักการพื้นฐานด้านชีววิทยา” ของสถานีวิทยุ Voice of America: https://www.voathai.com/a/a-47-2009-04-01-voa1-90650234/922733.html

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 814 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved