ลาทีปี 2562 สู่ปี 2563 ปีแห่งชัยชนะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 1/2563: วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 กิตฺติโสภโณ ภุกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย) ในนามของประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนพวกเราเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมกันสร้างสรรค์วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้าตลอดไป

           ขอให้ทุกท่านเดินทางไปพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนครอบครัว หรือคนอันเป็นที่รัก จงพบแต่ความสุข ไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัย พบเจอแต่คนดีๆ สิ่งดีๆ สิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไปโดยพลัน ขอทุกท่านโปรดมีชีวิตอันดีงามบนหนทางการสร้างสรรค์เพื่อประเทศชาติ ประชาชนและประชาธิปไตยอย่างกระปรี้กระเปร่า และมีกำลังวังชา มีกำลังใจในการทำดีต่อไป

           ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีแห่งชัยชนะ ชนะต่อตนเอง ชนะต่อสิ่งไม่ดี ชนะต่อทุกคนแบบ Win Win บนพื้นฐานของการแบ่งปัน

           ขอให้ท่านมีอายุ วรรณโณ สุขัง พลัง ครอบครัวมีสุขสวัสดิ์ ที่สำคัญประเทศชาติ ประชาชนและประชาธิปไตย จงเจริญ

           ขอเจริญพร

กิตฺติโสภโณ ภุกขุ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
(www.area.co.th)
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 769 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved