666 ฉบับใน 1 ปี เป็นประภาคารความคิด
  AREA แถลง ฉบับที่ 666/2562: วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำ “AREA แถลง” ถึงราว 666 ฉบับภายใน 365 วัน หรือวันละ 1.8 ฉบับ หากไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์อีก 120 วัน นับเฉพาะวันทำงาน 245 วัน ก็จะเท่ากับมี AREA แถลงวันละ 2.7 ฉบับโดยเฉลี่ย นับว่าศูนย์ฯ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา

 

คลิกที่ลิงค์นี้: www.area.co.th/thai/head6_releases.php

 

          AREA แถลงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประภาคารความคิดแก่ทุกท่านที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อประโยชน์ต่อวงการประเมินค่าทรัพย์สิน วงการอสังหาริมทรัพย์ วงการธุรกิจ และสังคมโดยรวม โดยให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของใคร ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ เน้นว่า ศูนย์ฯ ของเรา มีความเป็นกลางโดยเคร่งครัด เพราะไม่มีนักพัฒนาที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จึงไม่ต้องนำข้อมูลไปให้ใครก่อนเป็นพิเศษ  ทุกคนที่จ่ายค่าสมาชิก จะได้ข้อมูลพร้อมหน้ากัน และประชาชนทั่วไปก็จะสามารถได้รับข้อมูลฟรีมากมายอีกด้วย

          ดร.โสภณ ให้คำมั่นสัญญาว่า ตลอดปี 2563 ที่จะถึงนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม เป็นกลางและทันการให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยไม่อิงฝ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ให้ร้ายหรือไม่ "อวย" ใคร


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 528 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved