สวดมนต์ข้ามปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 665/2562: วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ขอเชิญท่านผู้สนใจสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสังคมไทย

          การสวดมนต์ข้ามปีมีทุกวัดในประเทศไทยอาจมียกเว้นบ้างเปลี่ยนบางวัดที่อาจไม่สะดวก ดังนั้นท่านใดสนใจสวดมนต์ก็สามารถติดต่อไปยังวัดที่ท่านตั้งใจไว้ได้ล่วงหน้าการเตรียมการของทุกฝ่าย สำหรับสถานที่สำคัญที่มีการสวดมนต์ข้ามปีมีแสดงตาม link นี้  https://travel.mthai.com/blog/224244.html

          อย่างไรก็ตามการสวดมนต์ข้ามปีอย่างน้อยก็เป็นการตั้งใจเพียรทำดีอย่างหนึ่ง ไปงานนี้จงมีความเพียรทำดี อย่าสะสมกิเลสเพิ่ม แต่นี่ไม่ใช่กิจกรรม “เคาท์ดาวน์” (Countdown) แบบตะวันตก การถือฤกษ์ผานาทีก็ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การเพียรทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันเป็นสิ่งที่พึงทำ การบรรลุผธรรมในแต่ละระดับไม่ใช่เกิดจากการสวดอ้อนวอนและยัญบูชา

 


ที่มาของรูปภาพ:  https://travel.mthai.com/blog/224244.html
 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 864 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved