เจาะอสังหาฯ เอเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 4/2563: วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

              ท่านที่สนใจไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศและท่านที่สนใจดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาในไทยต้องมาเข้าร่วมงานนี้สัมมนาพิเศษเจาะอสังหาฯ เอเซีย วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนคลิก: https://www.fiabci-thai.org/th/seminar.php

              ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (www.fiabci-thai.org) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษเจาะอสังหาฯ เอเชีย ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์โฮเต็ล ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

              งานนี้มีวิทยากรดับโลกและระดับประเทศหลายท่านซึ่งไม่มีที่ไหนจัดมาก่อน ได้แก่

              Mr.Farook Mahmood นายกสมาคมนายหน้าที่มีสมาชิกนับหมื่น ในอินเดียโครงการอสังหาฯ ขายผ่านนายหน้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นอดีตนายกสมาคม FIABCI โลกอีกด้วย

              Mr.Soelaeman นายกสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุด เป็นนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังเป็นประธาน FIABCI Asia Pacific

              Mr.Edward Gee ประธานบริษัทอสังหาฯ/Expo ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง จัดงานประชุมในนครใหญ่ๆ ทุกแห่งในเกาหลีและในต่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมนักลงทุนเกาหลีสู่ต่างประเทศ

              Mr.Nestor S Mangio นายกสมาคมพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุด เป็นนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในฟิลิปปินส์ ทั้งในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวที่รวบรวมนักพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

              Dr.Yu Kee Su ผู้บริหารบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่มี่สุดในมาเลเซีย ในระดับที่เรียกว่า Condo King ในมาเลเซีย Dr.Yu ยังเป็นกรรมการตัดสินโครงการอสังหาฯ ดีเด่นระดับโลก

              ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ แห่งแรกที่มีข้อมูลที่กว้างขวางและเที่ยงตรงที่สุดในประเทศไทย และเป็นนายกสมาคม FIABCI Thai

สำหรับกำหนดการโดยสังเขป เป็นดังนี้

9:00 ลงทะเบียน
9:30 เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ
10:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
10:30 การนำเสนอ: โอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอเชีย (6 ประเทศหลัก)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 การนำเสนอ: ตัวอย่างโครงการดีเด่นที่ได้รับรางวัล FIABCI ระดับโลก (6 ประเทศหลัก)
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:00 การประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI Prix D'Excellence Awards
15:30 อภิปรายซักถาม
16:00 ปิดการประชุม

 

              ในงานนี้คาดว่าจะมีผู้บริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประมาณ 40 สมาคมเข้าร่วม และมีนักลงทุนที่สนใจร่วมทุนกับต่างชาติในไทย และนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศและสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ รวมประมาณ 150 ท่าน การประฃุมนี้จะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากนักลงทุนในต่างประเทศสู่ไทย และการนำอสังหาริมทรัพย์ไปขายแก่คนต่างชาติอีกด้วยผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 710 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved