ดร.โสภณ ลาสิกขาบทแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 11/2563: วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ได้ลาสิกขาบทแล้ว โดยมีพระมหาสมชาติ สุวิชาโณ, ดร. ซึ่งเป็นพระอาจารย์ เป็นผู้สึกให้
 

รูป
ทิดใหม่ กราบแม่
https://www.facebook.com/dr.sopon4/photos/a.479282168851041/2537408026371768

 
ทิดใหม่ กราบแม่ยาย
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/594076651153695/

 

ดร.โสภณ นำของชำร่วย (สมุดและหนังสือ) ไปแจกท่านที่เคยตักบาตร
https://www.facebook.com/dr.sopon4/photos/a.479282168851041/2538236259622278

 

คลิป ดร.โสภณลาสิกขาบท
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2554059064853638/?tn-str=k*F
พิธีลาสิกขาบทเช้า 5 มกราคม 2563
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2538373299608574?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 333 คน    
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved