รวม link อสังหาริมทรัพย์ที่ควร Save เก็บไว้
  AREA แถลง ฉบับที่ 30/2563: วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำรวม link ที่น่าสนใจอสังหาริมทรัพย์ไว้ดังนี้

 

            รวม link อสังหาริมทรัพย์ที่ควร Save เก็บไว้: https://bit.ly/2uabFoU

            กฎหมายอสังหาริมทรัพย์: https://bit.ly/2TGZLO3

            ข่าวอสังหาริมทรัพย์รายวันจาก นสพ.: http://bit.ly/2bUOnV3

            ค่าก่อสร้างของกรมธนารักษ์เพื่อเสียภาษี: http://bit.ly/2mNayC6

            ค่าก่อสร้าง-อัตราค่าเสื่อมเพื่อการลงทุน: http://bit.ly/1NYCpdF

            โฉนดที่ดิน, ตรวจสอบ ทั่วไทย กรมที่ดิน: http://bit.ly/2aK4MN7

            ตลาดอสังหาริมทรัพย์, บทวิเคราะห์รายวัน: http://bit.ly/1IgSi8y

            ผังเมือง, ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน:  http://bit.ly/30nebEe

            ผังเมืองรวมทุกแห่งทั่วประเทศ, กรมโยธาฯ: https://bit.ly/3al8B9N

            ผังเมืองรวมทุกแห่งทั่วประเทศ, ราชกิจจาฯ: https://bit.ly/2G6gEK1

            ภาษีอสังหาริมทรัพย์, โปรแกรมคำนวณ: http://bit.ly/2k5UURO

            ราคาประเมินห้องชุดเพื่อเสียภาษี: http://bit.ly/2o2jFzW

            หนังสืออสังหาริมทรัพย์ download ฟรี: http://bit.ly/2QVQuQi

            หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ: https://bit.ly/2R2SaYd

            อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ, รวม link: http://bit.ly/2nkqRu2

            อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาฯ: http://bit.ly/1TeWwEe

            เอกสารสิทธิ์-ราคาประเมินราชการ, ตรวจสอบ: http://bit.ly/23bPB51


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,551 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved