ดร.โสภณได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินอสังหาฯ โลก
  AREA แถลง ฉบับที่ 33/2563: วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นระดับโลก (Judge: 2020 FIABCI World Prix d'Excellence Awards) ของ FIABCI International ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับกันในเชิงสากล ท่านสามารถดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ https://fiabciprix.com/

            สำหรับในประเทศไทย ดร.โสภณ ในนามนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ก็จัดโครงการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2020 ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตาม link นี้: https://www.fiabci-thai.org/register/register.phpผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 583 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved