อวยพรตรุษจีนแก่ผู้มีอุปการะคุณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 44/2563: วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่จีนในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 และวันนี้วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงใคร่ขออวยพรท่านผู้มีอุปการคุณต่อศูนย์ข้อมูลฯ ขอท่านมีสุขสวัสดิ์ รวยๆ เฮงๆ คิดสิ่งดีๆ ใดๆ ได้สมดังปรารถนา และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 421 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved