อวยพรตรุษจีนเพื่อนร่วมงาน AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 45/2563: วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เป็นวันปีใหม่จีน  หรือวันตรุษจีน  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงได้จัดทำการ์ดอวยพรตรุษจีนแก่เพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) จำนวน 120 คน เพื่อให้เป็นเงินขวัญถุงแก่ทุกคนให้เฮงๆ รวยๆ เป็นการขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานกันมา

            คำอวยพรที่เขียนไว้ในซองอั้งเปาโดย ดร.โสภณ ก็คือ “พี่ Pat และผมในฐานะผู้บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งถือเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ในบริษัท ขออำนวยอวยพรให้ท่านในฐานะเพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รักและนับถือและครอบ- ครัว มีสุขสวัสดิ์  สุขภาพดีเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราตลอดไป ดร.โสภณ-ปัทมา (Pat) พรโชคชัย”

            สำหรับเงินโบนัส ศูนย์ข้อมูลฯ จ่ายทุกปีในเดือนมีนาคม ไม่ว่าจะมีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นในปีใด ก็ไม่เคยขาด ส่วนเงินเดือน มีการปรับเพิ่มทุกปีๆ ละ 2 ครั้งในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีกำลังใจการทำงาน แม้จะปรับไม่มากนัก แต่ก็เฉลี่ยประมาณ 10% ในแต่ละปี  นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่นรายปี และเพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือนอีกด้วย

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 279 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved