รวมสถานที่ไหว้เจ้า ตรุษจีน พระพุทธบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 50/2563: วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามไปดูประเพณีไหว้เจ้าของคนจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี และพื้นที่โดยรอบที่น่าสนใจ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ตามคุณแม่ (นางง่วยเค็ง แซ่ลี้) ไปไหว้เจ้าตามประเพณีจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี โดยไปตามโรงเจต่างๆ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะรอบ AREA จึงขอนำเสนอรวมสถานที่ไหว้เจ้าตรุษจีน ณ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี

ตามแม่ไหว้เจ้าพระพุทธบาท ตรุษจีน 2563
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1107460989595557/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 511 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved